Cancel Preloader

Dünya nasıl oluştu? Alman bilim insanlarından ezber bozan yeni teori – Son Dakika Teknoloji Haberleri


Diğer taraftan, çalışmada Dünya ve Mars’ın erken silikat bölümünün izotopik bileşimlerini, Güneş sisteminin dış ve iç kısmından geldiği düşünülen farklı kondiritik* meteorit gruplarınınkiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, her iki gezegenin bileşiminin, yalnızca küçük bir dış Güneş sistemi malzemesinin dahil olduğu, iç Güneş sisteminden gelen kondiritik meteoritlerinkilerle daha tutarlı olduğunu gösterdi.


Kondirit: Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarına deniliyor. Bunların, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğaldığı ve Güneş sisteminin başlangıcında oluştuğu düşünülüyor. 

Benzer Yazılar