RPA dışında Momentum BT olarak sunduğumuz farklı hizmetlerimizde bulunmaktadır.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Stratejik Planlama
• Turquality
• Sürdürülebilirlik
• Yeniden Yapılandırma
• Aile Anayasası
• Yalın 6 Sigma
• Verimlilik Yönetimi
• İsraf Yönetimi
• Agile
• Entegre Yönetim Sistemleri
• Üretim Yönetim Sistemleri
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Fizibilite
• Destek, Hibe ve Teşvikler

Eğitimlerimiz

• Yetenek Yönetimi
• Proje Yönetimi
• Şirket Tasarımı
• Dış Ticaret
• Stok Yönetimi
• Kooperatifçilik
• Protokol ve İmaj
• Kuşaklar Arası İletişim
• Kültürler Arası Entegrasyon
• Yöneticiler İçin Felsefe
• Senaryo ve Stratejik
• Planlama
• Risk Yönetimi
• Eğitimcinin Eğitimi
• Performans Geliştirme
• Pazarlama ve Marka
• Yönetimi
• Dijital Dönüşüm
• Veri Yönetimi

VRO, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları

VRO, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap edecek ve hislerini hareket geçirecek girdileri bilgisayar tarafından uyumlu hale getirilip zenginleştirerek, ortaya çıkan yeni gerçekliği çalışan ya da müşterilerinizin algısına sunuyoruz
Artırılmış gerçeklik uygulamalarımızla ürünlerinizin tamamlanmadan önce onların tasarımını ve işleyişini tecrübe etmesine yardımcı olabilir, paketlenmiş ürünlerinizin içeriğini müşterinin görmesine imkan tanır, müşterilerinize ürün ve üretim alanı deneyimini yaşatabilirsiniz böylece satışınızı güçlendirecek ve hızlandıracak teknolojileri süreçlerinizin parçası haline getirmiş olursunuz.
Sanal gerçeklik uygulamaları ile çalışanlarınızın yeni işe adaptasyon süresini kısaltıp önceden deneyimlemedikleri iş süreçlerinizi eksiksiz ve daha kısa sürede öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hataları azaltıp çalışanın işe uyumunu hızlandırabilirsiniz. Bu sayede nitelikli işgücünün eğitime ayırdığı zamanı katma değeri yüksek işlere yönlendirebilirsiniz.
Momentum BT olarak hem satış operasyonunuzu güçlendirmek hem çalışanlarınızın işe uyum, iş sağlığı ve teknik eğitimlerini kurumsal standartlarda eksiksiz ve doğru yapılmasını sağlamak için sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını VR teknolojileri buluşturduk.
Dijital sanayi dönüşümü tüm işletmelerin önemli düzeyde maliyet tasarrufu sağlayabildiği hizmet ve ürün kalitesinde beklentinin üstüne çıkabilme fırsatı yaracak imkanları beraberinde getiriyor. Bu dönüşümün en kolay adımlarından olan VR teknolojilerinin satış, lojistik yada insan kaynakları süreçlerine entegrasyonu en hızlı fayda yaratılacak alanlardır.
VR uygulamaları ile;
Eğitim sürecindeki zaman maliyetini minimize edecek bilgilerin kurumsal hafızadan eksiksiz ve doğru istenilen çalışana aktarılması sağlanacak operasyonel süreçlerin çalışanlar tarafından tam ve hızlı öğrenilmesi sağlanacak, müşterilerinizin işetmenizi tanımaları için hizmet ya da üretim alanlarınızı deneyimlemelerine imkan tanıyacak ürünlerinizin içeriğinin paketleri açılmadan incelemeleri sağlanacak yeni bir yerleşim yada ürün tasarımının etkinliği yada verimini önceden deneyimleme imkanı sağlanacak, müşterileriniz ürün kullanım deneyimlerini satın almadan önce yaşamalarına imkan tanıyacak.

SPS

Küresel ve yerel piyasadaki değişimler, hükümetin faaliyetleri, kitlelerin ürün ya da hizmet sunumundan beklentileri ve ihtiyaç duyulan finansman kaynakları arasındaki dar boğazlar kurumların rutine yönelme eğilimini artırmaktadır. Yerelde yaşam kalitesinin iyileştirmesi rutin işlerin mükemmel yapılması ile sağlanamamaktır.
Bunun için paydaşlar kimi zaman rekabet kimi zaman iş birliği stratejileri ile güçlendirilmiş özgün ürün yada hizmetler oluşturulmalıdır. Aynı zamanda kurum içindeki birimlerinin ortak hedef de buluşmasını sağlayacak daha büyük yönetsel araçlar kullanılmalıdır. Nitekim bir zorunluluk olarak hazırlanması gereken stratejik planlar bunun için etkin ve verimli bir modeldir.
Bizler tüm kurumların stratejik plan yaklaşımını, işlerini kolaylaştıracak ve fark yaratmalarını sağlayacak bir yönetim aracı olarak görülmesini amaçlamaktayız. Stratejik plan hazırlanırken kullanılan analizlerin kuruma ve bölgeye göre seçilmesi SWOT temelinden uzaklaşılması çok önemlidir. Rakamların gelecekte hangi riskleri ve fırsatları yaratacağını anlamak ve stratejinin bir seçim olduğunu bilerek karar vermek iyi ve özgün bir plan yaratabilmek için gereklidir.
Gelişmiş tüm ülkelerin temel araç olarak kullandığı Stratejik Plan modeline bir Türk Firması olarak katkı sağlamak, ancak geliştirdiğimiz matematiksel analiz, karar ve sosyoloji tabanlı uygulama takip modellerini anlatmak ve yayılmasını sağlamak ile mümkün olacaktır.
MBT olarak Stratejik planın ile ilgili etkin ve verimli bir planı kuruma kazandırılmasını sağlayıp tüm dokümanı manuel takip için MBT HOSHIN PLAN’a entegre ediyoruz.
Aynı zamanda dijital sanayinin dönüşüm gerekliğini inanan kurumlar için planlarını dijital ortamda eş zamanlı performanslarını izlemelerine imkan tanıyacak birimlerin sorumluluk ve görevlerini gerçekleştirme düzeylerinin bütüne olan etkisini ve maliyetin görülmesini sağlayacak SPS yazılımı ile destekliyoruz.

Detaylı Bilgi

Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin